Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sorter nemt dit affald rigtigt og find genbrugspladser

Genbrug ting og sorter affald rigtigt. Se sorteringsguide, informationer om farligt affald, papir, glas, dåser og åbningstider på genbrugspladser.

Affaldssortering er vigtigt

Det er vigtigt, at du sorterer dit affald, så vi kan genanvende og genbruge mest muligt. 

På Aalborg Forsynings hjemmeside kan du læse om, hvordan du kommer af med affald. Du kan blandt andet finde oplysninger om:

 • Genbrugspladser
 • Sorteringsguide
 • Affaldsordninger
 • Farligt affald

Gå til Aalborg Forsynings hjemmeside

Sortering i 10 affaldstyper

Alle kommuner skal fremadrettet indsamle 10 affaldstyper: 

 1. Plast
 2. Metal
 3. Pap
 4. Papir
 5. Mad- og drikkekartoner
 6. Glas
 7. Farligt affald
 8. Madaffald
 9. Tekstilaffald (gælder først fra 1. juli 2023)
 10. Restaffald

Læs regulativer om affald i Energistyrelsens system Nstar

Moms på renovation

På Aalborg Forsynings hjemmeside kan du læse om opkrævning af moms på renovationsafgifter

Del indhold